Categories HomeliPosted on

JEZUSI SHUMËZON BUKËT E PESHQIT DHE TËHIQET I VETËM NË MAL.

E DIELA XVII GJATË VITIT B 2 Mbr 4, 42-44; Ps 145 (144); Ef 4, 1-6; Gjn 6, 1-15 Në Ungjillin e sotëm, kemi dëgjuar të na shpallet mrekullia e shumëzimit të bukëve, mrekulli e cila patjetër ishte ndër më të bujshmet në të gjithë veprimtarinë publike të Jezusit. Kjo tregohe...