Categories HomeliPosted on

BËHET GËZIM NË MES TË ENGJËJVE TË HYJIT PËR NJË MËKATAR QË KTHEHET.

E DIELA XXIV GJATË VITIT C Dal 32, 7-11.13-14; Ps 51 (50); 1 Tim 1, 12-17; Lk 15, 1-32 Një djalosh mëkatar thuhet se për tri herë rresht shkoi të rrëfehej për disa mëkate të rënda. Meshtari, para se t’i jepte zgjidhjen e mëkateve, çdo herë e kishte porositur që të ndrysh...