Categories HomeliPosted on

ATË DËGJONI!

E DIELA II E KREZHMËVE - Viti C Zan 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26); Fil 3, 17 – 4, 1; Lk 9, 28-36 Në këtë të dielë të dytë të krezhmeve, Kisha na paraqet këtë pjesë të bukur ungjillore, Shndërrimin e Jezusit, ngjarje e cila, me sa duket, pati një ndikim të fortë tek apostu...
Categories HomeliPosted on

KUR TË JEM LARTËSUAR NGA TOKA, DO T’I TËRHEQ TEK UNË TË GJITHË NJERËZIT.

E DIELA V E KREZHMEVE - Viti B Jer 31, 31-34; Ps 51 (50); Heb 5, 7-9; Gjn 12, 20-33. Kur ishte mbi turrën e druve dhe i kërkuan të thoshte fjalët e fundit, martirja e dashur franceze e shekullit XV, Shenjtja Zhanë d’Ark, tha: «Dua që të ma mbani një kryq lart, kështu që të m...
Categories HomeliPosted on

HYJI AQ FORT E DESHI BOTËN, SA QË E DHA NJË TË VETMIN BIRIN E VET.

E DIELA IV E KREZHMEVE - Viti B 2 Kro 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136); Ef 2, 4-10; Gjn 3, 14-21 Kjo e dielë e katërt e kohës së krezhmeve shpesh quhet edhe si e diela e gëzimit. Refreni i psalmit të sotëm thotë: «Kujtimi yt, o Zot, është gëzimi ynë.» Në këtë ecje krezhmore...
Categories HomeliPosted on

JEZUSI NË SHKRETËTIRË RRINTE ME EGËRSIRAT DHE ENGJËJT I SHËRBENIN.

E DIELA I GJATË KREZHMEVE - Viti B Zan 9, 8-15; Ps 25 (24); 2Pt 3, 18-22; Mk 1, 12-15 Ungjilli i kësaj të dielë të parë të kohës së krezhmeve ka vetëm pak rreshta. Megjithatë brenda tyre, në mënyrë të ngjeshur, tregohet për shumë gjëra. Ungjilli fillon me fjalët: «F...
Categories HomeliPosted on

BËNI KËTË NË PËRKUJTIMIN TIM!… … JU DHASHË SHEMBULL QË TË BËNI EDHE JU.

E ENJTJA E MADHE - DARKA E ZOTIT Dal 12, 1-8. 11-14; Ps 116 (115); 1 Kor 11, 23-26; Gjn 13, 1-15 «Bëni këtë në përkujtimin tim!» u tha Jezusi apostujve të vet në atë Darkë Pashke e kjo shprehje, në bazë të ritualit të Pashkës hebraike, nuk duhej të thuhej. Në leximin e pa...