Categories HomeliPosted on

PRANONI T’JU MËSOJ UNË QË JAM ZEMËRBUTË E I PËRVUJTË!

ZEMRA E KRISHTIT - VITI A Lp 7, 6-11; Ps 103 (102); 1 Gjn 4, 7-16; Mt 11, 25-30 Sot është e përhapur në mbarë botën katolike përshpirtëria ndaj Zemrës së Shenjtë të Jezusit, por, kur në Kishë disa mistikë e të krishterë të përshpirtshëm e propozonin një përshpirtëri t...