Categories HomeliPosted on

JU LINI PAS DORE URDHËRIMIN E HYJIT DHE MBANI TRADITAT E NJERËZVE.

E DIELA XXII GJATË VITIT B Lp 4, 1-2.6-8; Ps 15 (14); Jak 1, 17-18.21-22.27; Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Në leximin e parë të së dielës së sotme, shohim se si Moisiu i drejtohet popullit të Izraelit për ta nxitur që t’i jetë besnik Hyjit. Moisiu është drejt fundit të jetës s...
Categories HomeliPosted on

TE KUSH TË SHKOJMË ZOTËRI? TI KE FJALËT E JETËS SË PASOSUR.

E DIELA XXI GJATË VITIT B Joz 24, 1-2.15-17.18; Ps 34 (33); Ef 5, 21-32; Gjn 6, 60-69 Pjesa e sotme ungjillore është pjesa e fundit e kapitullit të gjashtë të Ungjillit sipas Gjonit, kapitull të cilin Kisha na ka bërë ta dëgjojmë katër të diela radhazi e kjo është e pesta. ...