Categories HomeliPosted on

QIELLI E TOKA DO TË KALOJNË E FJALËT E MIA NUK DO TË KALOJNË.

E DIELA XXXIII GJATË VITIT B Dan 12, 1-3; Ps 16 (15); Heb 10, 11-14, 18; Mk 13, 24-32 Leximi i parë dhe Ungjilli i sotëm flasin për fundit e botës. Të folurit për fundit e botës është një fenomen që gjendet në shumë besime. Gjithashtu edhe shkenca flet për një fund të si...
Categories HomeliPosted on

KJO VEJUSHË SKAMNORE QITI MË SHUMË SE TË GJITHË TË TJERËT.

E DIELA XXXII GJATË VITIT B 1Mbr 17, 10-16; Ps 146 (145); Heb 9, 24-28; Mk 12, 38-44 Këtë të dielë Shkrimi Shenjt përmend disa herë vejushat. Në leximin e parë na tregohet se si një vejushë strehoi e ushqeu në shtëpinë e vet profetin Eli. Edhe Ungjilli flet për vejushat: nj...