Categories HomeliPosted on

KUR TË JEM LARTËSUAR NGA TOKA, DO T’I TËRHEQ TEK UNË TË GJITHË NJERËZIT.

E DIELA V E KREZHMEVE - VITI B Jer 31, 31-34; Ps 51 (50); Heb 5, 7-9; Gjn 12, 20-33. Kur ishte mbi turrën e druve dhe i kërkuan të thoshte fjalët e fundit, martirja e dashur franceze e shekullit XV, Shenjtja Zhanë d’Ark, tha: «Dua që të ma mbani një kryq lart, kështu që të m...
Categories HomeliPosted on

HYJI AQ FORT E DESHI BOTËN, SA QË E DHA NJË TË VETMIN BIRIN E VET.

E DIELA IV E KREZHMEVE - Viti B 2 Kro 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136); Ef 2, 4-10; Gjn 3, 14-21 Kjo e dielë e katërt e kohës së krezhmeve shpesh quhet edhe si e diela e gëzimit. Refreni i psalmit të sotëm thotë: «Kujtimi yt, o Zot, është gëzimi ynë.» Në këtë ecje krezhmore...
Categories HomeliPosted on

DJERSA E TIJ U BË SI PIKA GJAKU QË BININ NË TOKË… …PO ATË DITË HERODI E PILATI U BËNË MIQ.

E DIELA E LARIT - Viti C Is 50, 47; Ps 22 (21); Fil 2, 6-11; Lk 22, 14-23, 56 Vetë fakti se liturgjia e sotme është mjaft e gjatë, na detyron të mos zgjatemi shumë në komente të Fjalës së Zotit. Bekimi i Larit dhe procesioni që pason, na kanë kujtuar atë hyrje kremtore të Je...