Categories HomeliPosted on

DJERSA E TIJ U BË SI PIKA GJAKU QË BININ NË TOKË… …PO ATË DITË HERODI E PILATI U BËNË MIQ.

E DIELA E LARIT - Viti C Is 50, 47; Ps 22 (21); Fil 2, 6-11; Lk 22, 14-23, 56 Vetë fakti se liturgjia e sotme është mjaft e gjatë, na detyron të mos zgjatemi shumë në komente të Fjalës së Zotit. Bekimi i Larit dhe procesioni që pason, na kanë kujtuar atë hyrje kremtore të Je...