Categories HomeliPosted on

DJERSA E TIJ U BË SI PIKA GJAKU QË BININ NË TOKË… …PO ATË DITË HERODI E PILATI U BËNË MIQ.

E DIELA E LARIT - Viti C Is 50, 47; Ps 22 (21); Fil 2, 6-11; Lk 22, 14-23, 56 Vetë fakti se liturgjia e sotme është mjaft e gjatë, na detyron të mos zgjatemi shumë në komente të Fjalës së Zotit. Bekimi i Larit dhe procesioni që pason, na kanë kujtuar atë hyrje kremtore të Je...
Categories HomeliPosted on

ATË DËGJONI!

E DIELA II E KREZHMËVE - Viti C Zan 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26); Fil 3, 17 – 4, 1; Lk 9, 28-36 Në këtë të dielë të dytë të krezhmeve, Kisha na paraqet këtë pjesë të bukur ungjillore, Shndërrimin e Jezusit, ngjarje e cila, me sa duket, pati një ndikim të fortë tek apostu...