Categories HomeliPosted on

PRANONI T’JU MËSOJ UNË QË JAM ZEMËRBUTË E I PËRVUJTË!

ZEMRA E KRISHTIT - VITI A Lp 7, 6-11; Ps 103 (102); 1 Gjn 4, 7-16; Mt 11, 25-30 Sot është e përhapur në mbarë botën katolike përshpirtëria ndaj Zemrës së Shenjtë të Jezusit, por, kur në Kishë disa mistikë e të krishterë të përshpirtshëm e propozonin një përshpirtëri t...
Categories HomeliPosted on

KUSH USHQEHET ME KORPIN TIM DHE PI GJAKUN TIM, KA JETËN E PASOSUR.

KORPI E GJAKU I KRISHTIT - VITI A Lp 8, 2-3. 14-16; Ps 147; 1 Kor 10, 16-17; Gjn 6, 51-58 E kremtja e sotme e Korpit dhe e Gjakut të Krishtit qe themeluar në Kishë nga Papa Urbani IV, në vitin 1264. Siç ndodhë gjithnjë në kësi rastesh, vendime të tilla nga Pasardhësi i Shën Pjetr...