Categories HomeliPosted on

JEZUSI NË SHKRETËTIRË RRINTE ME EGËRSIRAT DHE ENGJËJT I SHËRBENIN.

E DIELA I GJATË KREZHMEVE - Viti B Zan 9, 8-15; Ps 25 (24); 2Pt 3, 18-22; Mk 1, 12-15 Ungjilli i kësaj të dielë të parë të kohës së krezhmeve ka vetëm pak rreshta. Megjithatë brenda tyre, në mënyrë të ngjeshur, tregohet për shumë gjëra. Ungjilli fillon me fjalët: «F...