Categories HomeliPosted on

PO QE SE NUK U DËFTUAT BESNIKË NË GJËNË E HUAJ, KUSH DO T’JUA JAPË TUAJËN?

E DIELA XXV GJATË VITIT C Am 8, 4-7; Ps 113 (112); 1 Tim 2, 1-8; Lk 16, 1-13 Të dielën e kaluar kemi dëgjuar pjesën ungjillore ku Jezusi tregon tri shëmbëlltyra që na shprehin gëzimin e Hyji për kthimin e një mëkatari. Shëmbëlltyra e fundit ishte ajo e babait që kishte dy d...
Categories HomeliPosted on

BËHET GËZIM NË MES TË ENGJËJVE TË HYJIT PËR NJË MËKATAR QË KTHEHET.

E DIELA XXIV GJATË VITIT C Dal 32, 7-11.13-14; Ps 51 (50); 1 Tim 1, 12-17; Lk 15, 1-32 Një djalosh mëkatar thuhet se për tri herë rresht shkoi të rrëfehej për disa mëkate të rënda. Meshtari, para se t’i jepte zgjidhjen e mëkateve, çdo herë e kishte porositur që të ndrysh...