Categories HomeliPosted on

HYJI NA NXORI NGA PUSHTETI I ERRËSIRËS NË MBRETËRINË E BIRIT TË VET TË DASHUR.

E DIELA XXXIV GJATË VITIT C - JEZU KRISHTI, MBRET I GJITHËSISË 2 Sam 5, 1-3; Ps 122 (121); Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43 Na duhet ta lodhim pak kokën sot duke përmendur njërën prej pyetjeve që shpesh teologët e ndryshëm kanë parashtruar pse pikë­risht Biri ishte Ai që u mishër...