Categories HomeliPosted on

KUSH USHQEHET ME KORPIN TIM DHE PI GJAKUN TIM, KA JETËN E PASOSUR.

KORPI E GJAKU I KRISHTIT - Viti A Lp 8, 2-3. 14-16; Ps 147; 1 Kor 10, 16-17; Gjn 6, 51-58 E kremtja e sotme e Korpit dhe e Gjakut të Krishtit qe themeluar në Kishë nga Papa Urbani IV, në vitin 1264. Siç ndodhë gjithnjë në kësi rastesh, vendime të tilla nga Pasardhësi i Shën Pj...
Categories HomeliPosted on

HYJI I MËSHIRSHËM, I BUTË, I DURUESHËM E SHUMË I MËSHIRSHËM DHE I VËRTETË.

TRINIA SHENJTE - Viti A Dal 34, 4-6. 8-9; Dan 3, 52-56; 2 Kor 13, 11-13; Gjn 3, 16-18 Vetëm në gjysmën e parë të shekulli XIII u caktua përfundimisht nga Papa që e kremtja e të Shenjtërueshmes Trini të shtrihej për mbarë Kishën Katolike. Deri atëherë ajo ende kremtohej vet...