Categories HomeliPosted on

KUSH USHQEHET ME KORPIN TIM DHE PI GJAKUN TIM, KA JETËN E PASOSUR.

KORPI E GJAKU I KRISHTIT - Viti A Lp 8, 2-3. 14-16; Ps 147; 1 Kor 10, 16-17; Gjn 6, 51-58 E kremtja e sotme e Korpit dhe e Gjakut të Krishtit qe themeluar në Kishë nga Papa Urbani IV, në vitin 1264. Siç ndodhë gjithnjë në kësi rastesh, vendime të tilla nga Pasardhësi i Shën Pj...