Categories HomeliPosted on

ATË DËGJONI!

E DIELA II E KREZHMËVE - Viti C Zan 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26); Fil 3, 17 – 4, 1; Lk 9, 28-36 Në këtë të dielë të dytë të krezhmeve, Kisha na paraqet këtë pjesë të bukur ungjillore, Shndërrimin e Jezusit, ngjarje e cila, me sa duket, pati një ndikim të fortë tek apostu...