Categories HomeliPosted on

BËNI KËTË NË PËRKUJTIMIN TIM!… … JU DHASHË SHEMBULL QË TË BËNI EDHE JU.

E ENJTJA E MADHE - DARKA E ZOTIT Dal 12, 1-8. 11-14; Ps 116 (115); 1 Kor 11, 23-26; Gjn 13, 1-15 «Bëni këtë në përkujtimin tim!» u tha Jezusi apostujve të vet në atë Darkë Pashke e kjo shprehje, në bazë të ritualit të Pashkës hebraike, nuk duhej të thuhej. Në leximin e pa...